Paardenbeleving met Yvonne Bazuin

Coachen met paarden

 

Problemen en paard.

 

Het werken met paarden met als doel klanten (volwassenen en kinderen) te laten groeien.

Het aanpassen aan een paard kan voor mensen heel moeilijk zijn. Het vraagt veel van het inleving vermogen van ons mensen. Paarden zullen zich niet of nauwelijks aanpassen aan ons. Zij zullen zichzelf blijven en daarbij de mens spiegelen. Dit gedrag is van grote waarde om er zelf van te leren. Bijvoorbeeld: drukke mensen leren rustiger te zijn en rustige mensen mogen wat actiever worden. Onzeker mensen krijgen meer zelfvertrouwen en solisten leren samenwerken.

Waarom Paarden?

Naast de rustgevende werking van dieren op mensen zijn er 2 redenen waarom paarden zo succesvol zijn als ‘hulpmiddel’ of beter gezegd als gelijkwaardige partner binnen de lessen (activerende begeleiding). 

1ste Reden; ‘Paarden zijn gevoelswezens. In hun gedragingen en emoties zijn zij net zo puur als bijvoorbeeld kinderen. Gelukkig hebben paarden niet de beleefdheid om toneel te spelen. Het paard reageert op wat het ziet en voelt, direct en alleen op wat je doet, en niet op wie je bent. Het reageert instinctief op de signalen die je uitzendt, op jouw lichaamstaal. Het paard reageert op liefdevolle aanrakingen, een fijne borstelbeurt, maar ook op brutaal en/of impulsief gedrag. Daardoor houdt het paard de mens een spiegel voor, want doordat het paard volkomen eerlijk is in zijn gedrag en reactie wordt de mens met zijn eigen gedrag geconfronteerd. Het paard leert je relativeren.’

 De klant leert zichzelf kennen en wordt vooral geconfronteerd met zijn eigengedrag. Binnen de therapie leert de klant hoe het in alle rust moet omgaan met het paard. Hij leert zich aanpassen en daardoor zal er een gedragsverandering plaats vinden en op langere termijn zichtbaar moeten zijn.

2de Reden;‘Het paard heeft een zesde zintuig, dit houdt ondermeer in dat het dier bevreesdheid of aarzelingen en ook moed en zelfvertrouwen bij de mens kunnen waarnemen.’ 

 Zoiets als impulsief gedrag heeft een negatief effect op het paard dat hier angstig op zal reageren, waardoor de klant de opdracht die het probeert te vervullen met het paard niet ziet slagen. Met hulp leert de klant het dier rustiger te benaderen, waardoor de opdrachten die het krijgt wel zullen gaan slagen. De beleving zal toenemen. De sfeer zal meer ontspanning opleveren bij de klant waardoor deze meer zelfvertrouwen en rust ontwikkeld.

Doel van de begeleiding

 

Het doel is erg afhankelijk van de persoon die met het paard gaat werken. De klant of ouder van de klant geeft aan waar aan gewerkt gaat worden. Dit kan als eenmalige sessie, korte cursus of als periodieke lessen.

Voorbeelden van verschillende ontwikkelings trajecten:

-          (Sociaal leren) De klant leert hoe hij moet omgaan met een paard, en zal zich aan moeten passen aan het dier.

-          (Sociaal leren) De klant leert te relativeren, omdat hij wordt geconfronteerd met zijn eigen gedrag.

-          (Sociaal leren) De klant leert leiding te nemen, dit kan d.m.v. het aan de hand voortbrengen van het paard of onder het zadel.

-          (Sociaal/emotioneel leren) De klant leert vertrouwen te hebben in het paard.

-          (Cognitief leren) De klant leert poetsen en zadelen.

-          (Motorisch leren) De klant leert die vaardigheden die nodig zijn om het paard te leiden.

De doelgroep

 

Iedereen die wil werken aan zelfontwikkeling kan op deze manier met paarden werken.

De begeleiding help om te leren omgaan met of het verbeteren van:

§  Hyperactiviteit

§  Sociaal emotionele problemen

§  Gedragsproblemen

§  Communicatieproblemen

§  Concentratieproblemen

§  Autisme of verwante stoornis

§  Zelfontplooiing

§  Vergroting van het zelfvertrouwen

§  Vergroting van het lichaamsbewustzijn

§  Het verbeteren van de motoriek

§  Ontspanning of juist activering

 Voor meer informatie kunt u contact met mij opnemen , zie contactpagina.